درباره ما

شرکت کیوان دُر از سال ۱۳۹۰ جهت طراحی و ارائه تخصصی در زمینه کرکره های اتوماتیک تاسیس گردید. ماموریت شرکت کیوان دُر ارائه بهترین طرح ها پیشنهادات و راه حا ها به کارفرمایان، متخصصان، سازندگان،طراحان و مشاوران در زمینه با صنعت کرکره های اتوماتیک می باشد.کادر مدیریتی و فنی شرکت تمام فعالیت خود را در جهت طراحی و اجرا انواع کرکره های اتوماتیک متمرکز ساختند، که نتیجه آن طراحی و اجرا بیش از ۱۰۰۰ پروژه کرکره های اتوماتیک در سراسر ایران می باشد.